Admissió FP curs 2024-25

Recordau

El procediment per a la sol·licitud d’admissió es durà a terme mitjançant el tràmit telemàtic, al qual es podrà accedir des de la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa.

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

Si encara no teniu l'usuari Gestib o Cl@ve accediu a la plana Tasques prèvies d'Admissió

 

Accessos directes

> Recuperació de contrasenya Gestib
> Alta al registre Cl@ve

RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

> Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional i als cursos d’especialització del sistema educatiu que s’imparteixen a les Illes Balears per al curs escolar 2024-2025 (BOIB 20/04/2024)

> Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitats per qual es dicten les instruccions relatives al procediment d’admissió i matrícula als cicles formatius de formació professional i als cursos d’especialització del sistema educatiu que s’imparteixen a les Illes Balears per al curs escolar 2024-2025 (BOIB 18/06/2024)

 

RESUM DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

> Resum vies d'Accés (08/05/2024)
> Infografía del Procés d'Admissió (25/04/2024)
> Vídeo resum (25/04/2024)

  

CALENDARI PROCÉS D'ADMISSIÓ

> Calendari tot el procés d'admissió presencial (25/04/2024)

Calendari d'FP presencial, intensiva i Cursos d'especialització (publicat el 22/04/2024)

Calendari d'FP Virtual (publicat el 22/04/2024)

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ FP PRESENCIAL

Tràmit Ordinari: Del 3 al 28 de juny. Accediu al tràmit

Tràmit segona Fase: Del 29 d'agost al 4 de setembre. Tràmit tancat

 

TRÀMIT D'ADMISSIÓ FP VIRTUAL

Tràmit Ordinari: Del 30 d'agost al 13 de setembre. Tràmit tancat

 

PUBLICACIÓ DE LLISTES PRESENCIALS

Tràmit Ordinari: A partir del 8 de Juliol

Tràmit segona Fase: A partir del 10 de Setemebre

 

LLINATGE DE DESEMPAT PRESENCIAL

Tràmit Ordinari: -

Tràmit segona Fase: -

 

DOCUMENTACIÓ

Documents que cal presentar juntament amb la sol·licitud d'admissió

> Proposta d'incorporació d'alumnes a Grau Bàsic (català | castellà ) (Actualitzat 25/04/2024)

> Declaració en cas de constar només la signatura d'un dels tutors legals a l'imprès de sol·licitud (català | castellano)

> Declaració responsable per l'admissió a cicles formatius de Grau Mitjà i Grau Superior (Només a emplenar per a les persones que accedeixen per prova d'accés) (català | castellano)