Torna

Formació Professional

Situacions d'aprenentatge FPB

> FPB 1r curs. Comunicació i societat. Cuidam el nostre tresor?

> FPB 1r curs. Ciències aplicades. Mengem pels ulls?

> FPB 1r curs. Ciències aplicades. Què costa la roba que duc?

> FPB 2n curs. Comunicació i societat. Anem a passejar amb Cupido.

> FPB 2n curs. Comunicació i societat. En primera persona.

> FPB 2n curs. Comunicació i societat. Podcasts per la democràcia.

> FPB 2n curs. Ciències aplicades. Com puc ser un campió del billar

NOTA EXEMPLES SITUACIONS D’APRENENTATGE FPB

 •  Els exemples de les situacions d’aprenentatge que es poden trobar a la web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, estan basats en el ANNEX V del RD217/2022.
 • En aquests exemples apareixen conceptes propis de la LOMLOE com són:
  • Competències específiques.
  • Criteris d’avaluació lligats a competències específiques.
  • Sabers bàsics.
 • Fins que no s'aproven els títols d’FP de Grau Bàsic, els centres que segueixen la recomanació d'utilitzar la metodologia de situacions aprenentatge han de substituir els conceptes anteriors per:
  • Resultats d’aprenentatge.
  • Criteris d’avaluació.
  • Continguts bàsics.

© Govern de les Illes Balears