Torna

Formació Professional

DOCUMENTACIÓ

DOCUMENTACIÓ

> Model de declaració responsable per a l'admissió a FP Intensiva (català | castellano) (Actualitzat 17/05/2022)

> Sol·licitud proposta d'idoneïtat empresa [només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte de formació en alternança] (català |castellano) (Actualitzat 27/05/2022)

 > Acord de col·laboració entre el centre educatiu i l'empresa

 

CONFORMITAT AMB L'FP INTENSIVA PER LES PERSONES ADMESES

> Model de conformitat amb l'FP Intensiva (català | castellano) (Actualitzat 18/05/2022)

> Autorització de cessió de dades FP Intensiva (català | castellano) (Actualitzat 25/05/2022)

 

INCORPORACIÓ DE L'EMPRESA AL PROGRAMA

 > Compromís de participació (català | castellano) (Actualitzat 25/05/2022)

 

CONTRACTE DE FORMACIÓ AMB ALTERNANÇA

> Contracte de formació en alternança (castellano)

> Informació, contracte de formació en alternança (català | castellano)

 

COMPENSACIÓ DEL TUTOR

> Funcionament compensació al Tutor

> Annex 8 

 

 

 

 

© Govern de les Illes Balears