Torna

Formació Professional

Documentació

Admissió

PDF Model de declaració responsable per a l'admissió a FP DUAL (català | castellano)

PDF Sol·licitud proposta d'idoneïtat empresa [només per a les persones que aporten una empresa amb qui formalitzar un contracte per a la  formació i l’aprenentatge] (català |castellano)

 

Conformitat amb l'FP dual de les persones admeses

PDF Model de conformitat amb l'FP DUAL (català | castellano)

PDF Autorització de cessió de dades FP DUAL (català | castellano)

 

Incorporació de l'empresa al programa

 PDF Compromís de participació (català | castellano)

 

Contracte per a la formació i l'aprenentatge

PDF Contracte de treball per a la formació i l'aprenentatge i Annex 1: Acord per a l'activitat formativa en contracte per a la formació i l'aprenentatge (català)

PDF Nota informativa, contracte per a la formació i l'aprenentatge (català)

Compensació econòmica per el professorat

Pàgina Web Funcionament compensació al Tutor

PDF Annex 8

© Govern de les Illes Balears