Novetats nova Llei d'FP

Resum normativa

Presentació als Centres de la Nova Llei d'FP (12/02/2024)

Presentació als Equips directius de la Nova Llei d'FP (21/05/2024)

 

Seqüenciació temporal i càrrega horària dels mòduls dels cicles formatius

- Grau bàsic (11/06/2024)

- Grau mitjà (11/06/2024)

- Grau superior (11/06/2024)