Actualitzat 05/09/2023

Nota sobre els torns:
Continuada --> Torn de matí
Vespertí --> Torn de capvespre

CERCADOR D'OFERTA FORMATIVA CURS 2023-24


Illa Municipi Centre Familia Nivell Cicle Regim Tipus

Atenció

AFD21. Per cursar aquest cicle formatiu és necessari que l'alumnat tingui les habilitats i les destreses per muntar a cavall i en bicicleta. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà i en els cicles de grau superior, d’aquesta família professional, han d'adjuntar la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

AFD31 i AFD32. Les persones que demanin una plaça en els cicles de grau superior, d’aquesta família professional, han d'adjuntar la sol·licitud un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria o cap altre tipus de malaltia que els pugui impedir l'exercici professional de l'activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu

MAP24 i MAP32. Les persones que vulguin accedir al cicle formatiu han d’adjuntar a la sol·licitud, a més, un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap alteració en la percepció dels colors que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu. Aquest certificat es pot substituir pel reconeixement mèdic d’embarcament marítim, vigent i apte sense restriccions, expedit per l’Institut Social de la Marina.

SEA21. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i Protecció civil (SEA21) han de presentar amb la sol·licitud, a més, còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim, i un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateixen cap tipus de malaltia cardiorespiratòria que els pugui impedir l’exercici professional de l’activitat per a la qual prepara aquest cicle formatiu.

SAN21. Les persones que demanin una plaça en el cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21) han de presentar amb la sol·licitud, a més, còpia del permís de conducció vigent de la classe B, com a mínim per formalitzar la matrícula a la totalitat dels mòduls dque conformen el cicle formatiu.