Torna

Formació Professional

En el següent enllaç trobareu un model de sol·licitud per demanar que les despeses de transport dels alumnes per poder cursar el PQI/PQIE sigui subvencionat.

Els requisists són:

- Ser beneficiari de la subvenció pel curs 2022/23.

- Que la distància entre el domicili de l’alumne i el lloc on es fa la formació superi els tres quilòmetres.

- Que hi hagi un motiu que ho justifiqui.

- Que s'utilitzarà el transport públic.

- Que les despeses no se corresponen a sortides extraescolars.

Recordau que heu de guardar tots els justificants.

Model de sol·licitud per subvencionar el transport d'alumnes.

© Govern de les Illes Balears