Accés a la plataforma virtual

GRAU MITJÀ
- Gestió administrativa
- Farmàcia i parafarmàcia

GRAU SUPERIOR
- Administració i finances
- Assistència a la direcció
- Guia, informació i assistències turístiques
- Gestió d’allotjaments turístics
- Educació infantil

https://fpadistancia.caib.es

GRAU MITJÀ
- Atenció a persones en situació de dependència
- Instal·lacions elèctriques i automàtiques
- Sistemes microinformàtics i xarxes
- Emergències sanitàries

GRAU SUPERIOR
- Administració de sistemes informàtics en xarxa

https://iedib.net/avirtual/