Torna

Formació Professional

Convalidacions

CONVALIDACIONS DINS L’FP A PARTIR D’ESTUDIS DEL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

Descripció:

Procediment de sol·licitud i les normatives a seguir per a les convalidacions que s’han de resoldre tant en el propi centre educatiu com les derivacions al MECD.


Destinataris:

Centres educatius sostinguts amb fons públics i per a centres privats autoritzats.


Documents adjunts:

Díptic informatiu de convalidacions dins la formació professional


CONVALIDACIONS ENTRE ESTUDIS ESTRANGERS I ESTUDIS DEL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

Descripció:

Procediment per sol·licitar l’homologació de títols o la convalidació d’estudis no universitaris obtinguts en l’estranger.


Procediment:

Contactar amb el Servei d’Homologació de títols estrangers (Alta Inspecció Educativa de la Delegació del Ministeri d’Educació)


C/ Felicià Fuster, 7

07006 - Palma (Illes Balears)

971 989 412 / 971 989 449

aaie.illesbalears@seap.minhap.es

© Govern de les Illes Balears