Torna

Formació Professional

Convalidacions

CONVALIDACIONS DINS L’FP A PARTIR D’ESTUDIS DEL SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

Descripció
El procediment per a les convalidacions que resol la direcció dels centres educatius que imparteixen cicles formatius de formació professional del sistema educatiu i per a les convalidacions que ha de resoldre el Ministeri d’Educació i Formació Professional es regula en el Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre, pel qual s’estableixen convalidacions de mòduls professionals dels títols de Formació professions del sistema educatiu espanyol i les mesures per a la seva aplicació i es modifica el Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu (BOE núm.- 340, de 30 de desembre de 2020)

Destinataris
Alumnes matriculats en el mòdul que volen convalidar.

Documents adjunts
PDF Real Decreto 1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo


HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS NO UNIVERSITARIS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Descripció i procediment:
Per al procediment per sol·licitar l’homologació i la convalidació de títols estrangers no universitaris de formació professional es recomana visitar la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació Professional:

 Pàgina Web https://www.todofp.es/pruebas-convalidaciones/convalidaciones-equivalencias-homologaciones/homologaciones.html

 

Per a consultes
Contactar amb el Servei d’Homologació de títols estrangers (Alta Inspecció Educativa de la Delegació del Ministeri d’Educació i Formació Professional)


C/ Felicià Fuster, 7

07006 - Palma (Illes Balears)

971 989 412 / 971 989 449

aaie.illesbalears@seap.minhap.es

© Govern de les Illes Balears