Currículum Cicles LOGSE propi de les Illes Balears

 

Grau Mitjà

 

Decret 1 2003 curri G admva.pdf Decret 1 2003 curri G admva (no s'imparteix actualment)

Decret 35 2005 curri T Atencio sociosan.pdf Decret 35 2005 curri T Atenció sociosan (no s'imparteix actualment)

Decret 4 2005 curri T Explot sist informatics.pdf Decret 4 2005 curri T Explot sist informàtics  (no s'imparteix actualment)

Decret 42 2004 T o c i m maquines instal vaixell.pdf Decret 42 2004 T o c i m màquines instal vaixell (no s'imparteix actualment)

Decret 63 2004 T Conducc actv fisicoesp medi nat.pdf Decret 63 2004 T Conducc actv fisicoesp medi nat

 

Grau Superior

Decret 11 2003 Animacio turistica.pdfDecret 11 2003 Animació turística (no s'imparteix actualment)

Decret 16 2003 curri TS desenv aplic inform.pdfDecret 16 2003 curri TS desenv aplic inform (no s'imparteix actualment)

Decret 57 2007 modifica Decret 114 2006.pdfDecret 57 2007 modifica Decret 114 2006 (no s'imparteix actualment)

Decret 114 2007 TS Restauració.pdfDecret 114 2007 TS Restauració (no s'imparteix actualment)

Decret 157 2003 TS Adm sist inform.pdfDecret 157 2003 TS Adm sist informàtics (no s'imparteix actualment)