Pla de Reforç en Llengües estrangeres


La Conselleria d’Educació i Universitat posa en marxa un pla de reforç en llengües estrangeres per als alumnes de formació professional amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.

Aquest programa està finançat pel Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports per la Unió Europea-NextGenerationEU. L'objectiu és transformar el 10% de l'oferta en modalitat bilingüe.

Els destinataris d’aquest pla són els IES i els centres integrats que imparteixen cicles formatius de grau mitjà.

La finalitat d’aquest pla és que els centres educatius que imparteixen aquests cicles formatius puguin oferir al seu alumnat l’oportunitat d’adquirir coneixements pràctics i tècnics en anglès, donant la seva importància en l’acció de l’activitat professional.

Normativa:

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 20 de març de 2024 per la qual es convoquen ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició dels Plans de Reforç en Llengües Estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, finançats pel Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova la segona fase el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà que s’ha d’aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s’inicien el curs 2022-2023 i s’acaben el curs 2023-2024

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta del director general de Formació
Professional i Formació Permanent del Professorat, per la qual s’aprova el Pla de Reforç en
Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen
ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2023-2024 i 2024-2025

PDF Resolució del conseller d’Educació i Universitats, a proposta del director general de Formació
Professional i Formació Permanent del Professorat i del director general de Planificació, Ordenació i
Infraestructures Educatives, per la qual s’aprova la convocatòria del programa Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres concertats que imparteixen alguns ensenyaments d'FP de les Illes Balears de les famílies d’ADG, COM i IFC que s’inicien el curs 23-24 i acaben el curs 24-25, projecte desenvolupat en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la UnióEuropea – NextGenerationEU

Documentació:

Editor de Text Compromís d'adhesió a un cicle bilingüe i presa de coneixement del finançament per part del MEFP i de la UE NextGeneration (18/01/2024)

PDF  Ajuts per a alumnes i professors de cicles formatius de grau mitjà associats a la impartició dels Plans de Reforç en Llengües Estrangeres en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la CAIB (estiu 2024).

PDF Ayudas para alumnos y profesores de ciclos formativos de grado medio asociados a la impartición de los Planes de Refuerzo en Lenguas Extranjeras en los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la CAIB (verano 2024)