Torna

Formació Professional

Pla Pilot de Reforç en Llengües estrangeres


La Conselleria d’Educació i Universitat posa en marxa un pla pilot de reforç i suport educatiu per als alumnes de formació professional amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge de l’anglès com a llengua estrangera.

Aquest programa està finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU. L'objectiu és transformar el 10% de l'oferta en modalitat bilingüe.

Els destinataris d’aquest pla pilot són els IES i els centres integrats que imparteixen cicles formatius de grau mitjà.

La finalitat d’aquest pla pilot és que els centres educatius que imparteixen aquests cicles formatius puguin oferir al seu alumnat l’oportunitat d’adquirir coneixements pràctics i tècnics en anglès, donant la seva importància en l’acció de l’activitat professional.

Normativa:

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en els Cicles Formatius de Grau Mitjà als centres públics que imparteixen ensenyaments de formació professional de les Illes Balears per als cursos 2021-2022 i 2022-2023

PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova la segona fase el Pla Pilot de Reforç en Llengües Estrangeres en Cicles Formatius de Grau Mitjà que s’ha d’aplicar en centres públics de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de formació professional que s’inicien el curs 2022-2023 i s’acaben el curs 2023-2024


Documentació:

Editor de Text Compromís d'adhesió a un cicle bilingüe i presa de coneixement del finançament per part del MEFP i de la UE NextGeneration

PDF Presentació del Pla de Reforç en Llengües Estrangeres

© Govern de les Illes Balears