Instruccions per al lliurament de la documentació del PQI 2023-24

PDF  Instruccions per al lliurament de la documentació del PQI 2023-24

PDF  Instrucciones para entregar documentación de los PCI 23-24

 

A la part inferior del procediment de la Seu Electrònica trobareu varis tràmits:

Tràmit - Lliurament de documentacio inici de curs

Tràmit - Substitució de formadors per altres sense tota la titulació exigida

Tràmit - Altres gestions relacionades

Vos deixam aquí l'enllaç.


Aquí teniu una guia per ajudar-vos a completar el tràmit Lliurament de documentacio inici de curs, que estarà obert fins dia 23 d'octubre. Aquest tràmit és obligatori per tots els beneficiaris.

PDF  Guia per al tramit del lliurament de documentacio inici de curs


Aquí teniu una guia per ajudar-vos a completar el tràmit substitució de formadors per altres sense tota la titulació exigida, que estarà obert durant tot el curs.

PDF Substitució de formadors per altres sense tota la titulació exigida


Aquí teniu una guia per ajudar-vos a completar el tràmit Altres gestions relacionades, que estarà obert durant tot el curs.

PDF Guia per al tramit d'altres gestions relacionades


Annexes

Annex 10 - Acceptació de la subvenció atorgada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Annex 16 - Renúncia a la subvenció

Annex 17 - Sol·licitud d’autorització per subvencionar les despeses de transport d’alumnes

Annex 18 - Sol·licitud per matricular alumnes fora de termini

Autorització del docent a la consulta de dades

Autorización del docente a la consulta de datos

Annex 19: Declaració responsable sobre la falta de titulació del formador

Anexo 19: Declaración responsable sobre la falta de titulación del formador