Tasques prèvies Admissió curs

Es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

 

Usuari Gestib

Si disposau de l'usuari de Gestib, només serà necessari de disposar de l'usuari i contrasenya per autentificar-vos.

Si heu oblidat la contrasenya podeu veure el tutorial de recuperació de contrasenya

 

Usuari Cl@ve

És una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i autenticació dels ciutadans. Ens permet identificar-nos davant les administracions públiques amb plenes garanties de seguretat.

Si no disposau d'usuari Cl@ve podeu veure tota l'informació de com donar-vos d'alta

Nota: És important fer aquest tràmit de sol·licitud d'accès cl@ve amb temps, ja que pot requerir de la recepció d'una notificació postal.