Torna

Formació Professional

El procés d’admissió als cicles formatius de formació professional en el règim presencial i dual per al curs 2021-2022 estarà obert de l’1 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos. El procés d’admissió a l’FP a distància està previst que s’obri durant el mes de setembre.

Amb motiu de la situació actual provocada per la COVID-19 i per evitar massificacions a les secretaries dels centres, el procediment d’admissió serà preferentment telemàtic i únicament es podrà tramitar de manera presencial en casos excepcionals. 

En aquest sentit, es recomana que totes les persones que hagin de fer el tràmit d’admissió estiguin donats d’alta en algun dels dos mètodes d’autenticació per poder-lo fer:

- Usuari Gestib

- Autenticació mitjançant Cl@ve

 

Usuari Gestib

Si disposau de l'usuari de Gestib, només serà necessari de disposar de l'usuari i contrasenya per autentificar-vos.

Si heu oblidat la contrasenya podeu veure el tutorial de recuperació de contrasenya

 

Usuari Cl@ve

És una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la identificació i autenticació dels ciutadans. Ens permet identificar-nos davant les administracions públiques amb plenes garanties de seguretat.

Si no disposau d'usuari Cl@ve podeu veure tota l'informació de com donar-vos d'alta

Nota: És important fer aquest tràmit de sol·licitud d'accès cl@ve amb temps, ja que pot requerir de la recepció d'una notificació postal.

© Govern de les Illes Balears