Torna

Formació Professional

Assegurances

 

Atenció sanitària per accident i assegurança de responsabilitat civil

 

Article 81 de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball.

 

01._Gestio_dassegurances.pdf Gestio d'eventualitats durant les FCT

 

Certificat_Asseguranca.pdf Certificat de Contractació d'assegurança curs 2018-2019

 

1. Cobertura: accidents i responsabilitat civil que se'n deriva

 

1. Alumnes menors de 28 anys d'edat

 

Assegurança de l'alumne o de la família

Centre sanitari: El corresponent a l'assegurança pròpia o de la família

Observacions: S'ha de proporcionar còpia del codi de l'assegurança a l'empresari

 

Assegurança escolar

Contacte: IB-SALUT, SECRETARIA CENTRE EDUCATIU / DIRECCIÓ GENERAL DE PLANIFICACIÓ I CENTRES (Tel: 971 17 78 00)

Centre sanitari: Centres sanitaris públics IB-SALUT

Observacions: En cas d'haver de realitzar el pagament de l'atenció rebuda, s'haurà de demanar el reemborsament segons el procediment establert.

 

2. Alumnes majors de 28 anys d'edat i alumnat estranger no resident legalment a Espanya

 

PÒLISSA FIATC 30-01032838 (A partir de Març de 2019)
Centre sanitari: Qualsevol, preferentment la clínica Juaneda.

Contacte: DGFPFP (Tel: 971 17 78 00, ext: 62342)

Observacions: S'ha de donar el número de pòlissa i empresa asseguradora (FIATC). Normalment la clínica o l'hospital gestiona el pagament. En cas que no sigui així i hagi de pagar el responsable o l'alumne, es farà un reemborsament, mitjançant la factura i l'informe mèdic.

 

2. Cobertura: altres responsabilitats civils

 

Tots els alumes que fan les pràctiques formatives en centres de treball

Assegurança: FIATC 5104443 (A partir de Març de 2019)

Contacte: DGFPFP (Tel: 971 17 78 00  Ext:62342)

Observacions: S'ha d'enviar a la DGFPFP:

  1. Informe del tutor d'FCT explicant l'incident i fent constar les dades de l'empresa.
  2. Pressupost de danys expedit per l'empresa.
  3. Nombre de compte corrent bancari de l'empresa on s'ha de fer l'ingrès.
© Govern de les Illes Balears