Orientacions per a les proves de Grau Mitjà

 

En els següents documents trobareu els continguts, els criteris d’avaluació, l’estructura de la prova, els criteris de qualificació, els materials que es poden emprar, així com la durada màxima de la prova, per a cadascuna de les matèries.

Orientacions_GM_Castella_V1.pdf Llengua Castellana
Orientacions_GM_Catala_V1.pdf Llengua Catalana
Orientacions_GM_ciencies_natura.pdf Ciencies naturals
Orientacions_GM_geografia_historia.pdf Geografia i Història
Orientacions_GM_Matematiques_V1.pdf Matemàtiques
Orientacions_GM_Tecnologia_V1.pdf Tecnologia