Torna

Formació Professional

Orientacions per a les proves de Grau Mitjà

 

En els següents documents trobareu els continguts, els criteris d’avaluació, l’estructura de la prova, els criteris de qualificació, els materials que es poden emprar, així com la durada màxima de la prova, per a cadascuna de les matèries.

Orientacions_GM_Castella_V1.pdfLlengua Castellana

Orientacions_GM_Catala_V1.pdfLlengua Catalana

Orientacions_GM_ciencies_natura.pdfCiencies naturals

Orientacions_GM_geografia_historia.pdfGeografia i Història

Orientacions_GM_Matematiques_V1.pdfMatemàtiques

Orientacions_GM_Tecnologia_V1.pdfTecnologia

© Govern de les Illes Balears