Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Zones protegides

La protecció de les zones protegides és essencial per la seva contribució al manteniment de la biodiversitat i la protecció de les aigües, la protecció front a situacions extremes, la capacitat d’emmagatzemament d’aigües, la recàrrega d’aqüífers, la purificació i tractament natural de les aigües o els recursos econòmics i pesquers, entre d’altres.

El Pla Hidrològic de les Illes Balears comprèn un resum del registre de les zones protegides amb la seva ubicació, informació ambiental, i una descripció de la legislació comunitària, nacional o local amb la qual hagi estat designada.

Nombre de zones protegides incloses al Pla Hidrològic:

TIPUS DE ZONA PROTEGIDA
 Zones de captació d’aigua per abastament 77
 Zones de protecció d’espècies aquàtiques econòmicament significativa 2
 Masses d’aigua d’ús recreatius (incloses aigües de bany) 26
 Zones vulnerables 13
 Zones sensibles 127
 Zones de protecció d’habitat o espècies:
  • LIC, ZEPA o ZEC
  • ENP
  • Reserves Marines
  • Cavitats inundades
168
17
8
104
 Perímetres de protecció d’aigües minerals i termals 6
 Reserves naturals fluvials 9
 Zones de protecció especial 1
 Zones humides 73
 Basses temporals 166
 Masses d’aigua càrstiques 74

D’acord amb aquesta classificació, s’han identificat per tipologies les següents zones humides de les Illes Balears:

TIPUS MALLORCA MENORCA EIVISSA FORMENTERA TOTAL
 AIGUAMOLLS 31 22 3 4 60
 BASSES TEMPORALS 109 36 8 13 166
 MASSES D’AIGUA CÀRSTICA 63 9 0 2 74
 ZONES HUMIDES ARTIFICIALS 8 1 9
 TOTAL 211 67 12 19 309

*Per les seves característiques i la seva utilització, no s’han considerat inclosos els embassaments.

Per a més informació sobre les zones protegides, podeu consultar aquí (link biblio gral) la Memòria del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears (Revisió anticipada del Pla Hidrològic del 2º Cicle 2015-2021) i l’Annex 5 del Pla Hidrològic de les Illes Balears: Zones Protegides.