Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Perímetres de protecció d'aigües minerals, minero-medicinals i termals

A més a més de la protecció de les aigües subterrànies per ús urbà prevista a la normativa d’aigües, la Llei 22/1973, de 21 de juliol, de Mines, i el seu desenvolupament en el Reial Decret 2857/1978, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament General per al Règim de la Mineria, protegeixen les aigües  minerals, minero-medicinals i termals.

La utilització específica d’aigües minerals per aigua com a beguda envasada té normativa pròpia. A nivell europeu, aquesta normativa es concreta a la Directiva 2009/54/CE, de 18 de juny, sobre explotació i comercialització d’aigües minerals naturals-versió refosa- (que deroga a l’anterior Directiva 80/777/CEE, de 15 de juliol).

La legislació nacional al respecte la constitueix el Reial Decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de manantials envasades per consum humà (i la seva modificació posterior pel Reial Decret 682/2014, de 1 d’agost).

Així, a la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears existeixen 6 zones de protecció d’aigües minerals. En la taula següent es relacionen amb les masses d’aigua subterrània associades:

ILLA/SISTEMA D’EXPLOTACIÓ CODI UE ZONA PROTEGIDA NOM ZONA PROTEGIDA CODI UE MASSA ASSOCIADA MUNICIPI ÀREA(ha)
Mallorca ES110ZPROTBAL1 Font de Sa Senyora ES110MSBT1802M3 Deià 45
ES110ZPROTBAL2 Font de Sa Bastida ES110MSBT1809M2 Alaró 31
ES110ZPROTBAL3 Binifaldó (Font des Pedregaret) ES110MSBT1805M1 Escorca 1
ES110ZPROTBAL4 Font Major ES110MSBT1803M1 Escorca 440
ES110ZPROTBAL5 Font Sorda – Son Cocó ES110MSBT1809M2 Alaró-Lloseta 345
ES110ZPROTBAL6 Font des Teix i Font de s’Aritja ES110MSBT1802M3 Bunyola 31

Gràficament, els perímetres de protecció declarats a les Illes Balears són:

Per a més informació sobre els perímetres de protecció de pous de proveïment urbà, podeu consultar la DG Mines.