Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Cavitats inundades

D’acord amb el Pla Hidrològic de les Illes Balears, es consideren cavitats inundades les coves o sistemes càrstics inundats total o parcialment per aigua dolça, salabrosa o salada, en la qual es desenvolupen processos morfogenètics. Aquestes cavitats acullen fauna específica d’alt interès científic.

Es distingeixen coves amb ambients anquialins del litoral i coves de drenatge actiu amb hàbitats dulciaqüícoles no litorals.

S'han inventariat un total de 104 cavitats inundades a les Illes Balears que es distribueixen de la següent manera:

Nombre de cavitats inundades per illes

Mapa de les cavitats inundades de les Illes Balears

A l’annex 6 de la Memòria del Pla Hidrològic trobareu el llistat complet de cavitats inundades de les Illes Balears.