Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Basses temporals d'interés científic

Són aquelles basses generades per petites conques endorreiques, desconnectades de cabals superficials i, en general, d’aqüífers. Presenten un alt interès científic pels processos biològics que en elles es desenvolupen i també per la fauna i flora que contenen. En sentit estricte, aquestes basses són aiguamolls, però es considera que a efectes de la seva gestió és necessari considerar-les com a un grup específic.

La seva tipologia morfològica s’ajusta a un únic tipus: petites depressions (menors a 0.5 ha) sobre substrat impermeable calcari compacte o margoarcillos o pissarrós.

MAPA

Aquí trobareu el mapa i el llistat del nombre de les basses temporals de les Illes Balears.