Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Reserves naturals fluvials

Les reserves naturals fluvials son aquells rius, o alguns dels seus trams, amb escassa o nul·la intervenció humana i en molt bon estat ecològic, a les quals es dota de protecció amb la finalitat de ser preservades sense alteracions.

Gràcies a l’article 25 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla Hidrològic Nacional, es va incloure en el marc jurídic espanyol l’establiment de les reserves hidrològiques per motius ambientals. En el cas de les conques intracomunitàries com la nostra, la competència de la declaració d’aquestes reserves correspon a la Comunitat Autònoma.

A les Illes Balears la declaració d’aquestes reserves naturals fluvials es va fer efectiva mitjançant el Reial Decret 51/2019, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Illes Balears.

Les reserves naturals fluvials declarades a les Illes Balears són les següents:

ILLA/SISTEMA D’EXPLOTACIÓ CODI UE ZONA PROTEGIDA DENOMINACIÓ ZONA PROTEGIDA CODI UE MASP ASSOCIADA TIPUS IPH LONGITUT(m)
Mallorca ES110ZPROTRNF01 Lluc Pareis ES110MSPF11010704 R-B02 5131
ES110ZPROTRNF02 Biniaraix ES110MSPF11010901 R-B02 3315
ES110ZPROTRNF03 Matzoc ES110MSPF11016501 R-B03 1986
ES110ZPROTRNF04 Comafreda ES110MSPF11017301 R-B02 5684
ES110ZPROTRNF05 Massanella 2 ES110MSPF11017306 R-B01 4164
ES110ZPROTRNF06 Ternelles ES110MSPF11017901 R-B01 4118
ES110ZPROTRNF07 Mortitx ES110MSPF11010401 R-B01 3471
Menorca ES110ZPROTRNF08 Binimel·là ES110MSPF11020101 R-B03 4612
Eivissa ES110ZPROTRNF09 Sant Josep ES110MSPF11033201 R-B03 3825

Gràficament, les reserves naturals fluvials de les Illes Balears queden representades de la següent manera:

Illes

Per a més informació sobre les reserves naturals fluvials, podeu consultar aquí: