Torna

Tramitació UDIT

TAXES UDIT

PDF Llista de taxes de tràmits UDIT

PAGAMENT DE LES TAXES UDIT

Tramitació presencial

Formes de pagament de la taxa d'un expedient tramitat presencialment:

- Pagament amb targeta de crèdit o de dèbit. Finalitzada la tramitació es pot fer el pagament de forma immediata amb el tramitador de l’expedient.

- Pagament pel banc. Iniciada la tramitació de l’expedient a qualsevol oficina s’ha de dirigir a qualsevol entitat de crèdit que tingui la condició de col·laboradora (veure entitats col·laboradores on es pot pagar la taxa). Una vegada pagada la taxa s’ha de tornar a l’oficina on s’entregarà tota la documentació corresponent i on es farà constar el pagament dins l’expedient.

- Altres sistemes de pagament. Pagament realitzat amb plataformes de companyies tecnològiques i acceptades per l'ATIB. Una vegada pagada la taxa s'ha d'emplenar el següent FORMULARI de la UDIT adjuntant el document de justificació del pagament. 

Tramitació telemàtica

Formes de pagament de la taxa d'un expedient tramitat telemàticament:

- Pagament dins la tramitació d'un tràmit telemàtic específic de la UDIT iniciat a la seu electrònica del Govern. El propi tràmit indica les passes a seguir (s’han d’emplenar les dades que correspongui, adjuntar la documentació sol·licitada i pagar la taxa). Per conèixer millor el seu funcionament, accediu a l'apartat Tràmits Telemàtics

- Pagament mitjançant la plataforma de l'ATIB en cas d'inici d'expedient amb el Registre electrònic comú (REC). Només en el cas de no existir un tràmit telemàtic específic es pot tramitar de manera telemàtica a través del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es). Previ a iniciar la presentació de l’expedient per REC s’ha de consultar en el llistat de tràmits que hi ha a continuació i comprovar si el procediment té un tràmit telemàtic específic a la seu electrònica. Si la opció de presentació telemàtica està activa a la fitxa del procediment s’ha de tramitar mitjançant aquesta forma i no amb el REC.

En el moment de tramitar el Registre Electrònic Comú s’ha d’aportar com a documentació adjunta el certificat de pagament de la taxa. Per pagar la taxa s’ha d’accedir a la Plataforma de pagament de l’ATIB. En cas que no es presenti el document de pagament de la taxa, no es tindrà per pagada.

Per pagar la taxa amb l’ATIB es pot accedir directament des dels enllaços dels següents documents:

PDF Llista de taxes de la UDIT amb enllaços a l'ATIB

PDF Llista de taxes del Servei de Mines amb enllaços a l'ATIB

 En cas de dubtes sobre la taxa a pagar, es recomana fer la consulta previamente a les oficines d’UDIT.

DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

Abans de sol·licitar la devolució d'un ingrès indegut, heu de saber que la devolució sempre es fa al titular de l'expedient que origina el dret, amb independència de qui hagi estat la persona que hagi realitzat el pagament.

  Per sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts heu de tramitar un procediment de reclamació de devolució d'ingressos indeguts. Per consultar la tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-153.

  BONIFICACIÓ DE TAXES

  La Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015 (BOIB núm. 178 de 30-12-2014) estableix en la disposició final primera que determinats conceptes de taxa es poden bonificar al 100% sempre que es justifiqui que el tràmit està relacionat amb l'inici d'una activitat empresarial o professional.

  Per a gaudir de la bonificació s'han de complir els següents requisits:

  1. El tràmit ha de ser bonificable. Podeu consultar-ho en el llistat de taxes o a la fitxa de cada tràmit.
  2. Emplenar i firmar la declaració d'inici d'activitat i adjuntar-la al tràmit amb la resta de documentació.

  PDF Resolució del director general d'Indústria i Energia per la qual es publica el model de declaració d'inici d'activitat.