Torna

Tramitació UDIT

CAMPANYA PLA DE LABORS 2021

 

PDF Inspecció del Pla de Labors Campanya 2021. versió 3


Modificació deguda a la situació sanitària actual. Febrer 2021.

Les inspeccions dels plans de labors  anuals consten d'una part documental i una part de treball de camp.

Atesa la situació actual i amb la fi de reduïr els contactes, el protocol a realitzar serà que fins al 31 de març de 2021 tan sol es realitzarà la part documental, que es realitzarà obligatòriament a distància, de manera que l'explotador enviarà la documentació corresponent a l'inspector així com la informació gràfica complementària o qualsevol altra que aquest li requereixi. Les reunions a realitzar en aquesta fase seran virtuals. Aquesta part documental servirà per a evacuar l'informe adient del pla de labors anual (campanya 2021)

En el cas de que el dictament de l'ECA minera, a la vista de la documentació presentada, sigui favorable, quedarà en tot cas “condicionat al resultat d'una posterior inspecció en camp”, que s'haurà de realitzar al més aviat possible, dins de la vigència del pla de labors de 2021, i amb totes les garanties sanitàries adients i per tant quan les condicions sanitàries ho aconsellin. En tot cas, quan es realitzi la inspecció a camp, i com a una mesura de seguretat afegida a les que ja es tenguin, podran estar a la inspecció in situ, com a màxim, una persona encarregada per l'explotació minera  i una de l'ECA minera, amb les EPI adients, mantenint distància de seguretat i aquesta es desenvoluparà tota al aire lliure. La resta d'assistents a la inspecció ho hauran de fer a distància.

El resultat de la inspecció en camp implicarà un annexo a l'informe de l'explotació minera de la campanya 2021. En el cas de que de la inspecció en camp s'hagi detectat alguna discrepància amb l'informe evacuat del pla de labors de 2021, l'ECA minera procedirà a evacuar un annexo a l'informe inicial amb el nou dictamen que correspongui. En aquest darrer cas, la presentació d'una còpia de l'annexo a l'informe s'haurà de presentar directament per part de l'ECA minera a Mines.

La resta d'inspeccions per part d'ECA minera també es realitzaran seguint, en el que sigui possible, aquest protocol.

Quant als terminis de reciclatge de la formació preventiva, es podrà tenir en compta la situació sanitària actual, sempre que s’acrediti que el treballador hagi començat la formació. En tot cas, l'haurà de completar quan les condicions sanitàries ho aconsellin i abans de la inspecció presencial de l'explotació minera(**).