llista tramits udit.JPG

tramitacio telematica.JPG

empreses habilitades.JPG

enviament telematic doc.JPG

convocatoria examens.JPG

 normativa industria.JPG

 


SERVEI DE CITA PRÈVIA


Per a la tramitació presencial d'expedients a les oficines de la UDIT (Delegacions Palma Polígon, Inca, Manacor, Maó, Ciutadella, i Eivissa -direccions i horaris de les delegacions UDIT-), és obligatori demanar cita. A l'oficina de la UDIT de Palma - Bastió d'en Sanoguera la cita és preferencial però no obligatòria, i podeu acudir a l'esmentada oficina, i sereu atesos a mesura que hi hagi disposició. 

Aquesta tramitació presencial està disponible només per a les persones físiques. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions de conformitat amb l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears. 

En qualsevol cas, la sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, la UDIT es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova. Aquest criteri es farà en base a l'ordre d'entrada de les sol·licituds i l'aforament de l'oficina.

Per realitzar la sol·licitud cal emprar aquest FORMULARI. Per rebre contestació de la UDIT és necesari emplenar tots els camps del formulari.

       


CONSULTES 


Totes les consultes tècniques s'han de fer mitjançant via telefònica al 971 176570 o a través del correu electrònic corresponent al tema de la consulta i que s'indica a continuació: 

UDIT

Caixa: caixa@udit.caib.es
Incidència en la tramitació telemàtica: uditpalma@dgindust.caib.es
Consultes de tramitació UDIT: uditpalma@dgindust.caib.es

REGISTRE INDUSTRIAL

Registre Industrial: ri@dgindust.caib.es
Control Metrològic/Vigilància de productes: metrologia@dgindust.caib.es
Subvencions: subvencions@dgindust.caib.es
Control de la fusta: controlfusta@dgindust.caib.es

SEGURETAT INDUSTRIAL

Seguretat Industrial: industria@dgindust.caib.es

MINES

Mines: mines@dgindust.caib.es


El Servei de Mines ha posat a la seva disposició un servei de cita prèvia per realitzar consultes d'un expedient o aclarir tant dubtes tècnics com administratius.
L'horari de consulta és dilluns i dimecres de 9h. a 14h. Actualment, les cites son telefòniques o per videoconferència.
La sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, el Servei de Mines es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova.
Cal emprar el formulari que hi ha a continuació i introduir totes les dades sol·licitades.  FORMULARI DE MINES