Torna

Tramitació UDIT

llista tramits udit.JPG

tramitacio telematica.JPG

empreses habilitades.JPG

enviament telematic doc.JPG

convocatoria examens.JPG

 normativa industria.JPG

 


SERVEI DE CITA PRÈVIA


Ateses les circumstàncies del moment i per preservar la salut de tots, posam en marxa la sol·licitud de cita prèvia per a les tramitacions presencials a les oficines d’UDIT (direccions i horaris de les delegacions UDIT).

Per a la presentació de qualsevol expediente s'ha de demanar obligatòriament cita prèvia. Aquesta tramitació presencial està disponible només per a les persones físiques. La resta de subjectes estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions de conformitat amb l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears. 

En qualsevol cas, la sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, la UDIT es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova. Aquest criteri es farà en base a l'ordre d'entrada de les sol·licituds i l'aforament de l'oficina.

Per realitzar la sol·licitud cal emprar aquest FORMULARIPer rebre contestació de la UDIT és necesari emplenar tots els camps del formulari.

 

 


CONSULTES TÈCNIQUES


Totes les consultes tècniques s'han de fer mitjançant via telefònica al 971 176570 o a través del correu electrònic corresponent al tema de la consulta i que s'indica a continuació: 

UDIT

Caixa: caixa@udit.caib.es
Incidència en la tramitació telemàtica: uditpalma@dgindust.caib.es
Consultes de tramitació UDIT: uditpalma@dgindust.caib.es

REGISTRE INDUSTRIAL

Registre Industrial: ri@dgindust.caib.es
Control Metrològic/Vigilància de productes: metrologia@dgindust.caib.es
Subvencions: subvencions@dgindust.caib.es
Control de la fusta: controlfusta@dgindust.caib.es

SEGURETAT INDUSTRIAL

Seguretat Industrial: industria@dgindust.caib.es

MINES

Mines: mines@dgindust.caib.es


El Servei de Mines ha posat a la seva disposició un servei de cita prèvia per realitzar consultes d'un expedient o aclarir tant dubtes tècnics com administratius.
L'horari de consulta és dilluns i dimecres de 9h. a 14h. Actualment, les cites son telefòniques o per videoconferència.
La sol·licitud no suposa reserva d'hora. Una vegada enviada la sol·licitud, el Servei de Mines es posarà en contacte amb vostè per confirmar-li la cita o bé proposar-li una nova.
Cal emprar el formulari que hi ha a continuació i introduir totes les dades sol·licitades.  FORMULARI DE MINES