Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

TERCER CICLE DE PLANIFICACIÓ HIDROLÒGICA (2022–2027)
PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL PLA HIDROLÒGIC


L’article 76 del Reglament de Planificació Hidrològica aprovat mitjançant el Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, estableix les etapes en l’elaboració dels plans hidrològics de conca. Amb caràcter previ s’elaboren els Documents inicials. Després s’elabora una proposta d’Esquema de temes importants en matèria de gestió de les aigües per debatre els problemes i les possibles solucions. Paral·lelament es realitza l’avaluació ambiental estratègica. I finalment s’elabora la proposta de Pla. Cada una d’aquestes etapes té un període de consulta pública de 6 mesos.

 

Esquema simplificat del procés de planificació hidrològica

↑(Pitja per ampliar l'imatge)↑

DOCUMENTS INICIALS

ESQUEMA DE TEMES IMPORTANTS

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA HIDROLÒGIC


Per més informació participacio@dgreghid.caib.es