Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Inundacio

ELABORACIÓ DE CARTOGRAFIA DE MAPES DE PERILLOSITAT I DE
RISC D'INUNDACIÓ D'acord AMB EL REAL DECRET 903/2010
PER A LA DEMARCACIÓ HIDROGRÀFICA DELS ILLES BALEARS I PLA
DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ


CAMPOS

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Campos
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


EIVISSA

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Ibiza
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


PALMA / MARRATXÍ

Inun_Palma
Pdf  P_01 Pdf  P_05
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


PEGUERA

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Peguera
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


POLLENÇA

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Pollença
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


RIUET

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Riuet
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


SANTA PONÇA

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_SPonsa
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


SES PLANES

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Planes
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08


SOLLER

Pdf  P_01 Pdf  P_05 Inun_Soller
Pdf  P_02 Pdf  P_06
Pdf  P_03
Pdf  P_07
Pdf  P_04 Pdf  P_08