Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Manual de disseny i instal·lació de sistemes autònoms de depuració

L'evacuació de les aigües residuals de tipus domèstic mitjançant descàrrega a un sistema de clavegueram sanitari no sempre és tècnicament factible a causa de factors com topografia accidentada, població bastant dispersa, cabal insuficient per realitzar l'evacuació mitjançant un sistema hidràulic adequat, etc. En aquests casos, és necessari instal·lar unitats específiques de tractament i evacuació per evitar la contaminació de les fonts de proveïment d'aigua potable.

Aquest manual es dirigeix a arquitectes, enginyers i instal·ladors, i vol servir de guia per al disseny i la instal·lació de sistemes de sanejament domèstic autònom, tant en la fase de redacció com d'execució de projectes.

PDF Manual de disseny i instal·lació de sistemes autònoms de depuració