Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Manual de Comunicació per a la gestió sostenible de l’Aigua

Del mes de juliol de 2009 a febrer de 2010, i gràcies a un procés de consulta i participació, la Direcció General de Recursos Hídrics va desenvolupar l’Estratègia de Comunicació per a la gestió sostenible de l’Aigua. Aquesta estratègia estableix uns criteris i directrius consensuats per a la comunicació, informació i formació dels temes relacionats amb l'aigua, amb la intenció de detectar els principals camps de comunicació i destinataris no coberts, i millorar la coordinació i l'eficàcia de les actuacions entre les entitats amb funcions comunicatives.

L’elaboració de la estratègia ha presentat un enfocament participatiu, amb la consulta a experts/es, entrevistes a entitats i una sessió de treball presencial.

Fruit d'aquest projecte, s'ha desenvolupat un Manual de Comunicació que, a mode de guia metodològica, vol facilitar als sectors implicats el disseny i plantejament de les seves accions comunicatives en relació als recursos hídrics a les nostres illes.

PDF Manual de comunicació per a la gestió sostenible de l'aigua