Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Els camins de l'aigua de les Illes Balears: Aqüífers i fonts

Aquest llibre, publicat l'any 2009, és resultat del conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears i l'Instituto Geológico y Minero de España. El llibre intenta posar en comú les idees sobre hidrogeologia de tècnics, científics i professors amb amplis coneixements en aquest camp. En aquest sentit pretén apropar el mon de la hidrogeologia a tota la societat. Per aquesta raó el llibre incorpora un gran número d'imatges i esquemes que ajuden a entendre el mon de la l'aigua subterrània a les Balears a les persones no iniciades en aquesta disciplina.

Aquest llibre aspira a mostrar el paper de la geologia en els camins de l'aigua. Obtindrem resposta a un munt de preguntes que tots ens hem fet qualque vegada: Per què sorgeix una font? Com es mou l'aigua a l'interior dels nostres aqüífers? Què és un pou surgent? Moltes de vegades, les respostes a aquestes qüestions ens les han donat durant segles la tradició i la cultura popular, prescindint, innocentment, de la veritat i del rigor científic.

El llibre consta de 8 capítols (Les Illes Balears: medi físic i humà; Les aigües subterrànies; Fonts i ullals; Aqüífers i proveïment urbà; L’aigua subterrània i l’agricultura; Els aiguamolls i les aigües subterrànies; Perspectives futures de l’aigua a les Balears) i un recull de definicions hidrogeològiques, que permeten fer un repàs dels principals aspectes de la hidrogeologia a les Balears.

Arxiu Compres Els camins de l'aigua de les Illes Balears (arxiu PDF complet comprimit)

PDF Els camins de l'aigua de les Illes Balears (PDF Part 1)

PDF Els camins de l'aigua de les Illes Balears (PDF Part 2)

PDF Els camins de l'aigua de les Illes Balears (PDF Part 3)