Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

 
En aquest apartat trobareu els gràfics de seguiment mensual de l’índex de sequera hidrològica de cadascuna de les unitats de demanda de les Illes Balears i dels indicadors auxiliars, així com la representació cartogràfica de l’escenari de sequera en el que es troba cada Unitat de Demanda.
 
Els límits de les Unitats de Demanda, el càlcul de l’Índex de Sequera hidrològica mensual i l’escenari en el que es troba cada Unitat de Demanda es defineixen en el Decret 54/2017, de 15 de desembre, pel qual s’aprova el Pla Especial d’Actuació en Situacions d’Alerta i Eventual Sequera de les Illes Balears.
L’Índex de Sequera mensual de cada Unitat de Demanda permet fer un seguiment del grau de sequera hidrològica a cada unitat de gestió del proveïment o unitat de demanda. Aquest seguiment mensual permet establir l’escenari en el que es troba cada Unitat de Demanda.
 
Els escenaris i l’estat actual de l’índex de sequera hidrològica es presenten de forma semblant a un semàfor:
  - en verd, normalitat, la situació dels aqüífers és estable i bona.
  - en groc, prealerta, els recursos comencen a minvar i es necessari començar a prendre algunes mesures de gestió.
  - en taronja, alerta, els recursos comencen a ser escassos i en conseqüència és necessari prendre més mesures de gestió així com començar restriccions de consum d’aigua.
   - en vermell, emergència, la situació és greu i en conseqüència es preveuen mesures de restricció de consum d’aigua així com la prohibició de certs usos de l’aigua.
 
Els canvis d’escenari tenen lloc quan l’estat d'una UD es manté una sèrie de mesos per damunt del llindar que defineix el canvi d’estat. Els canvis d’escenari es defineixen de la següent manera:

Nivells Alerta
Per tant per a declarar l’escenari de prealerta és necessari que una UD estigui un mínim de 3 mesos en estat de prealerta, i per tornar a l’estat de normalitat es necessari també tres mesos en estat de normalitat.

 

Gràfics dels índexs de sequera Hidrológica:

Pdf Index d'estat unitat demanda A Menorca

Pdf Index d'estat unitat demanda B Arta

Pdf Index d'estat unitat demanda C Manacor-Felanitx

Pdf Index d'estat unitat demanda D Migjorn

Pdf Index d'estat unitat demanda E Es Pla

Pdf Index d'estat unitat demanda F Palma-Alcúdia

Pdf Index d'estat unitat demanda G Tramuntana Nord

Pdf Index d'estat unitat demanda H Tramuntana Sud

PDF Index d'estat unitat demanda I Eivissa

PDF Index d'estat unitat demanda J Formentera

 

Gràfics dels índexs de sequera Auxiliars:

Index sequera Embassaments 2017 12.pdf Index sequera Embassaments

Index sequera Font de la Vila 2017 12.pdf Index sequera Font de la Vila

Index sequera Sa Costera 2017 12.pdf Index sequera Sa Costera

Gràfics dels índexs de sequera Meteorológica:

Pdf Explicació Índex de Sequera Meteorològica

 index sequera meteorologic B013 Lluc Escorca 1970 - 2017.pdf  Index sequera meteorologic B013 Lluc Escorca

PDF  Index sequera meteorologic B087 Banyalbufar

PDF  Index sequera meteorologic B278 Aeroport Palma

PDF  Index sequera meteorologic B334 Llucmajor

PDF  Index sequera meteorologic B424 Santanyí

PDF  Index sequera meteorologic B520 Artà

PDF  Index sequera meteorologic B614 Manacor

PDF  Index sequera meteorologic B645 Sta Margalida

PDF  Index sequera meteorologic B678 Inca

PDF  Index sequera meteorologic B824 Monte Toro Es Mercadal

PDF  Index sequera meteorologic B893 Aeroport Maó

PDF  Index sequera meteorologic B954 Aeroport Eivissa

PDF  Index sequera meteorologic B962 Sta Eulària Can Palerm

PDF  Index sequera meteorologic B988 Formentera


Comités Tècnics de seguiment de la sequera

PDF Presentació Comité Tecnic seguiment (2021 09)