Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

I Jornada Cientificotècnica de la DMA

Com a conseqüència dels treballs d'implementació a les IIles Balears de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), s'han realitzat diversos estudis per a la caracterització i monitoreig de l'estat ecològic de les masses d'aigua de torrents, zones humides, aigües costaneres, aigües profundes, així com el monitoreig de l'estat quantitatiu i químic de les aigües subterrànies.

La DMA, en el seu annex V, estableix una sèrie d'indicadors biològics, hidromorfològics i físic-químics, que han de ser utilitzats per determinar l'estat ecològic de les masses d'aigua. Els bioindicadors han cobrat una gran rellevància en aquests estudis: diatomeas i invertebrats bentònics a les aigües de torrents, fitoplàncton i invertebrats bentònics a les zones humides, macroalgues, macroinvertebrats, Posidonia oceanica, i clorofil·la a del fitoplàncton en aigües costaneres.

La presència del grup balear en els treballs d'intercalibració, l'esforç tècnic i econòmic, així com el treball de gairebé 5 anys de diferents equips, ha permès realitzar un seguiment de tota la costa, de les zones humides i dels torrents de les illes, per obtenir una primera fotografia del seu estat ecològic.

A fi de donar difusió i compartir el coneixement dels resultats i de les campanyes de monitoreig, entre la comunitat científica i organismes institucionals, es va celebrar el passat dia 26 de Novembre de 2009, al Parc Bit de Palma de Mallorca,  la I Jornada cientificotècnica de la DMA "Estat Ecològic de les Masses d'Aigua".

Jornada DMA

Ponències i presentacions

Document amb totes les ponències realitzades a la I Jornada Cientificotècnica de la DMA

Presentació del Sr. Sebastián Albertí (Servei Cientificotècnic - Universitat de les Illes Balears UIB)

Presentació de la Dra. Isabel Pardo (Universitat de Vigo)

Presentació del Sr. Joan Mayol (Servei de Protecció d'Espècies - Conselleria de Medi Ambient)

Presentació del Sr. Enrique Ballesteros i de la Sra. Susana Pinedo (Centre d'Estudis Avançats de Blanes CEAB - CSIC)

Presentació de la Sra. Nuria Marbà (IMEDEA)

Presentació del Sr. Gabriel Moyà (Universitat de les Illes Balears UIB)

Presentació del Sr. Javier Jansà (Institut Espanyol d'Oceanografia IEO - Centre Oceanogràfic de les Balears)

Presentació del Sr. J. Luis López-Jurado (Institut Espanyol d'Oceanografia IEO - Centre Oceanogràfic de les Balears)