Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Guia de bones pràctiques per a instal·lacions turístiques

La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori compta amb el programa ECOTUR que té com a objectiu la promoció de la implantació d'instruments voluntaris per a establiments turístics enfocats a la millora integral del medi ambient. Dintre d'aquest programa s'han editat una sèrie de publicacions relacionades amb el cicle de l'aigua.

PDF La gestió de l'aigua

La gestió del jardí