Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Dia Mundial de l’Aigua

 

Cada 22 de març les Nacions Unides ens convida a reflexionar sobre per què és tan important gestionar de manera eficient el cicle integral de l'aigua. Aquest any la reflexió gira al voltant de les aigües residuals i l'obligació i responsabilitat que suposa tractar-les de manera adequada per garantir la higiene i salut de les poblacions, complir amb els objectius de desenvolupament sostenible i aprofitar al màxim les possibilitats d'un recurs com l'aigua, limitat i finit.

 

Aprofitant aquest dia, l'ONU està donant a conèixer una sèrie de dades que ens recorden quina és la situació al món:

  • 2.500 milions de persones no gaudeixen de bones instal·lacions de sanejament com excusats o latrines
  • 1.000 milions de persones encara practiquen la defecació a l'aire lliure.
  • 800.000 nens moren al món per diarrees provocades per l'ús d'aigua contaminada per femta.
  • 1.800 milions de persones utilitzen una font d'aigua potable contaminada amb bacteris fecals.

 

Millorar la gestió de les aigües residuals té un impacte positiu en el desenvolupament del territori, la seguretat alimentària i energètica, la salut i el medi ambient.

 

A les Illes Balears es depuren gairebé el 100 % de les aigües residuals procedents de nuclis de població. Comptem amb un total de 143 estacions depuradores d’aigües residuals, 77 a l’illa de Mallorca, 32 a l’illa de Menorca, 23 a l’illa d’Eivissa i 11 a l’illa de Formentera. Dins aquest total estan incloses tant estacions depuradores públiques com privades, havent 79 depuradores gestionades per l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental.

 

De les 143 estacions depuradores d’aigües residuals, 55 compten amb tractament terciari, el que possibilita la reutilització de l’aigua depurada.

 

El volum total tractat en les diferents EDAR de les Illes Balears és de 97 hm3/any, d’aquest 64 hm3 rep un tractament terciari que el fa susceptible de reutilització, de vegades amb tractament addicional. Aquests 64 hm3 suposen el 18% del recursos disponibles i si es reutilitzessin en la seva totalitat equivaldrien al 30% de tota l’aigua consumida a les illes.

 

Les oportunitats d'explotar-les com a recurs són enormes, motiu pel qual la seva reutilització constitueix una aposta de futur.

 

Actualment el reg agrícola és el principal ús d’aquesta aigua regenerada (15,33 hm3/any), seguit del reg de parcs i jardins (8,96 hm3/any) i del reg de camps de golf (8,73 hm3/any).

 


 

Per a obtenir més informació podeu visitar la pàgina web del dia mundial de l'aigua de Nacions Unides:

http://www.worldwaterday.org/