Torna

Portal de l'Aigua de les Illes Balears

Sensibilització i comunicació

Comunicacions i entrevistes per vídeo

A continuació hi trobaràs les comunicacions i entrevistes per vídeo que han estat publicades als Butllletins Informatius Electrònics de la DMA.

Arxiu Multimedia Videocomunicació sobre depuració biològica a Balears

Vídeocomunicació amb en Peter Enge, enginyer tècnic industrial i gerent d'Agua Vida:
- La depuració biològica natural a través d'aiguamolls artificials, com a sistema de depuració autònom
- En què consisteix la fitodepuració?
- Condicions necessàries per a instal·lar una depuradora biològica
- Tipologies i paràmetres de qualitat de la depuració biològica
- Beneficis ambientals i oportunitat

Arxiu Multimedia Vídeoentrevista sobre xarxes de control d'aigües subterrànies a Balears

Vídeoentrevista amb na Concepción González, Marga Comas i Ramón Cañabate (Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear):
- Les xarxes de control i la importància del seguiment de l'estat de les aigües subterrànies
- Què és exactament una piezometria?
- Quin equip s’empra per a la realització dels controls?
- Condicions en els pous de proveïment.

Arxiu Multimedia Vídeocomunicació amb na Rosa María Mateos

Videocomunicació amb na Rosa Mª Mateos, responsable de la Unitat de Balears de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME):

- El patrimoni geològic de Balears
- Oportunitats de la protecció del patrimoni geològic
- Reflexió i reptes de futur per a la protecció i conservació del patrimoni
- La Declaració de la Serra de Tramuntana com Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO, obre la porta a la possibilitat d’una figura com el geoparc

Arxiu Multimedia Videocomunicación con Alfredo Barón

Vídeoentrevista amb n'Alfredo Barón (Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern Balear)