Torna

Servei de Joventut

teamwork-group-young-diverse-people-450w-120511573.jpg

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT (European Solidarity Corps)

Què és?

El Cos Europeu de Solidaritat (CES) és el nou programa de la Comissió Europea que té com a objectiu fomentar la solidaritat a la societat europea involucrant als joves i a les organitzacions en activitats de solidaritat accessibles i d’alta qualitat.

Què ofereix?

El CES dona finançament a les accions següents:

Projectes de voluntariat (individual o en grup)

Equips de voluntariat dins àrees d'alta prioritat 

Associacions de voluntariat (destinat a entitats) 

Períodes de pràctiques i de treball 

Projectes solidaris 

Qui pot participar?

Per a participar dins el Cos Europeu de Solidaritat, les organitzacions hauran d’estar en possessió del Segell de Qualitat que concedeix el mateix programa.

Els joves de entre 18 i 30 anys que vulguin participar en un projecte de voluntariat, hauran d’estar inscrits en el Cos Europeu de Solidaritat.

Què t’oferim des del Servei de joventut?

Activitats formatives de les accions del programa

Orientació, assessorament i suport en la presentació de projectes

Promoció i difusió del programa

Informació de les activitats formatives nacionals i internacionals

Entitats acreditades

Consulteu les entitats acreditades a les Illes Balears per dur a terme projeces del CES. 

Tota la informació sobre el Cos Europeu de Solidaritat així com la guia del programa estan disponibles en aquest enllaç