Torna

Servei de Joventut

CURSOS DE MONITOR/A I DIRECTOR/A D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL 2022-2023

D'acord amb l'article 2.3 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut, les escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil poden tenir àmbit insular o autonòmic, segons tenguin seu en una o més d'una illa, respectivament.

Actualment l'Escola d'Educadors/es de Temps Lliure de Creu Roja Joventut de les Illes Balears, rep la consideració d'escola d'àmbit autonòmic i per aquest curs 2022-2023 té programada la formació següent:

Curs

Places Data d'inici Data de finalització Localitat
Monitor 20 03/03/2023 08/04/2023 Palma

Lloc previst de realització dels cursos: Edifici Creu Roja Illes Balears (Av. Gaspar Bennàzar, 73, Palma)

Dades de contacte:

Telèfon: 971760694

Adreça electrònica: escolaeducadorsib@cruzroja.es

Enllaços a les pàgines web dels consells insulars

Podeu consultar els cursos de monitor/a i director/a de temps lliure programats per a l'illa de Mallorca a través del document "Cursos de les escoles de formació de Temps Lliure 2022-2023" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" de la pàgina web del Servei Insular de Joventut del Consell de Mallorca.

Enllaç a l'àrea de Joventut de la Seu electrònica del Consell Insular de Menorca.

Enllaç a l'àrea de Joventut de la Seu electrònica del Consell d'Eivissa.

Enllaç a l'àrea de Joventut de la Seu electrònica del Consell Insular de Formentera.