CURSOS DE MONITOR/A I DIRECTOR/A D'ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL 2022-2023

La Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears determina que les competències sobre el reconeixement, la inspecció, la sanció i l'expedició de titulacions en relació amb les escoles de formació en el lleure educatiu infantil i juvenil recauen íntegrament en els consells insulars en els seus àmbits territorials respectius.

Podeu consultar els cursos de monitor/a i de director/a de temps lliure programats a l'illa de Mallorca a través del document "Cursos de les escoles de formació de Temps Lliure 2022-2023" que trobareu a l'apartat "Documents relacionats" de la pàgina web del Servei Insular de Joventut del Consell de Mallorca.

Enllaç a l'àrea de Joventut de la Seu electrònica del Consell Insular de Menorca.

Enllaç a l'àrea de Joventut de la Seu electrònica del Consell d'Eivissa.

Enllaç a l'àrea de Joventut de la Seu electrònica del Consell Insular de Formentera.