ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Doble plenari del Consell de la Joventut de les Illes Balears el dia 02.04.2022

Primer Ple 

Dia: 2 d'abril de 2022

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc: Casal de Can Alcover de Palma (c/Sant Alonso, 24, 07001 Palma)

Ordre del dia

1. Inici del plenari i benvinguda

2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del dia de la sessió anterior.

3. Aprovació, si s'escau, de les sol·licituds d'admissió realitzades per formar part del CJIB.

4. Precs i preguntes.

Documentació: 

Nomenament representants.odtNomenament representants.odt

Acta Ple 02.10.2021.odtActa Ple 02.10.2021.odt

Informe DEFINITIU admissio ASDE Scouts.odtInforme DEFINITIU admissio ASDE Scouts.odt

Informe DEFINITIU admissio Joves per les Illes.odtInforme DEFINITIU admissio Joves per les Illes.odt

Informe DEFINITIU admissio Mallorca Nova.odtInforme DEFINITIU admissio Mallorca Nova.odt

Segon Ple 

Dia: 2 d'abril de 2022

Hora: 11.00 hores, en primera sessió; i a les 11.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc: Casal de Can Alcover de Palma (c/Sant Alonso, 24, 07001 Palma)

Ordre del dia

1. Inici del plenari i benvinguda

2. Aprovació, si s'escau, de l'acta del dia de la sessió anterior.

3. Aprovació, si s'escau, de les sol·licituds d'admissió realitzades per formar part del CJIB.

4. Aprovació, si s'escau, de la memòria d'actuacions de 2021.

5. Aprovació, si s'escau, de la memòria econòmica corresponent a 2021.

6. Explicació del procés de la nova llei de joventut.

7. Comiat de la Comissió Permanent del CJIB sortint per expiració del mandat.

8. Elecció de la nova Comissió Permanent del CJIB.

9. Aprovació, si s'escau, de les línies bàsiques d'actuació del CJIB per a l'any 2022.

10. Presentació i aprovació, si s'escau, del pressupost del CJIB per a 2022.

11. Exposició de la Memòria de la Fundació Triangle Jove corresponent a 2021.

12. Aprovació, si s'escau, de propostes de resolució.

13. Aprovació, si s'escau, de l'acord en relació a la creació de comissions

14. Precs i preguntes

Documentació: 

Nomenament representants.odtNomenament representants.odt

Execució pressupost CJIB 2021.odtExecució pressupost CJIB 2021.odt

Pressupost CJIB 2022 .odtPressupost CJIB 2022 .odt

Model candidatura.odtModel candidatura.odt

AVAL CANDIDATURA ple.odtAVAL CANDIDATURA ple.odt

Candidatura CP CJIB 2022.pdfCandidatura CP CJIB 2022.pdf

Memòria 2021 simplificada.odtMemòria 2021 simplificada.odt

Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 02.10.2021

Dia: 2 d'octubre de 2021

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc:  Casal de Joves de Sa Fàbrica d'Inca (Avinguda de Lluc, 299, 07300, Inca)

Ordre del dia

1. Inici del plenari i benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del dia de la sessió anterior.
3. Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds d’admissió realitzades per formar part del CJIB.
4. Informacions Triangle Jove.
5. Entrada de noves persones membres a la Comissió Permanent del CJIB, si s'escau
Pausa cafè
6. Aprovació, si s’escau, de propostes de resolució.
7. Informacions de la CP.
8. Precs i preguntes

Nomenament representants.odtNomenament representants.odt

acta AGE 29MAIG.odtacta AGE 29MAIG.odt

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DAVANT LA LGTBIFÒBIA.docxPROPOSTA DE RESOLUCIÓ DAVANT LA LGTBIFÒBIA.docx

Proposta de resolució de participació estudiantil (1).pdfProposta de resolució de participació estudiantil (1).pdf

Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 29.05.2021

Dia: 29 de maig de 2021

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc:  Casal Can Alcover de Palma (carrer de Sant Alonso, 24, 07001, de Palma)

Ordre del dia


1. Inici del plenari i benvinguda

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del dia de la sessió anterior.

3. Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds d’admissió realitzades per formar part

del CJIB.

4. Elecció d’una nova persona representant al Triangle Jove.

5. Entrada de nous membres a la Comissió Permanent del CJIB, si es cau.

6. Aprovació, si s’escau, de propostes de resolució.

7. Informació del procés de participació en el procés d’elaboració dels avantprojectes de llei de polítiques de joventut de les Illes Balears i de la llei del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears i presentació de suggeriments, si s’escau, a ambdues normes.

8. Precs i preguntes

Nomenament representants.odtNomenament representants.odt

Acta Ple 13.03.2021.odtActa Ple 13.03.2021.odt

03. AL LLEI LLEURE (1).odt03. AL LLEI LLEURE (1).odt

Informe admissio Alumnes Conservatori de Música  (1).pdfInforme admissio Alumnes Conservatori de Música (1).pdf

Ple extraordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 13.03.2021

Dia: 13 de març de 2021

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc: exclusivament de manera telemàtica a travès de l'enllaç https://meet.google.com/hcg-uztq-yax

Ordre del dia 

1. Inici del plenari i benvinguda
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta del dia de la sessió anterior.
3. Aprovació, si s’escau, de les sol·licituds d’admissió realitzades per formar part
del CJIB.
4. Informacions diverses de la comissió Permanent.
5. Entrada de nous membres a la Comissió Permanent del CJIB, si escau.
6. Aprovació, si s’escau, de propostes de resolució.
7. Precs i preguntes

Nomenament representants.odtNomenament representants.odt

Acta Ple 19.12.2020.odtActa Ple 19.12.2020.odt

Ple ordinari del Consell de la Joventut de les Illes Balears de dia 19.12.2020

Dia: 19 de desembre de 2020

Hora: 10.00 hores, en primera sessió; i a les 10.30 hores, en segona sessió, en cas de no haver-hi el quòrum exigit a l’article 29, apartat 5, del Reglament de funcionament intern.

Lloc: exclusivament de manera telemàtica a travès Google Meet.

Nomenament representants.odtNomenament representants.odt

Ordre del dia Ple 19.12.2020.odtOrdre del dia Ple 19.12.2020.odt

Acta Ple 07.03.2020.docActa Ple 07.03.2020.doc

Execució pressupost CJIB 2020.odtExecució pressupost CJIB 2020.odt

Pressupost 2021.odtPressupost 2021.odt

Proposta de la comissió permanent modificació Reglament de funcionament intern CJIB.pdfProposta de la comissió permanent modificació Reglament de funcionament intern CJIB.pdf

20201219_Esmenes a la proposta de modificació del reglament de funcionament intern del CJIB presentades per JSIB (1).pdfEsmenes a la proposta de modificació del reglament de funcionament intern del CJIB presentades per JSIB (1).pdf

20201219_Propostes de Resolució_JSIB.pdfPropostes de Resolució_JSIB.pdf

Esborrany de modificació NOVEMBRE  2020.odtEsborrany de modificació Decret 23/2018 NOVEMBRE 2020.odt

9122020 (corLM)11112020 Ordre bases rev ling.odt9122020 (corLM)11112020 Ordre bases rev ling.odt

Ple extraordinari de dia 07.03.2020

Dia: Dissabte, 7 de març de 2020

Hora: 10.00 (primera convocatòria) o, si s'escau, 10.30 hores (segona convoctòria)

Lloc: centre Flassaders de Palma (c/de la Ferreria, núm. 20, 07002, Palma) 

Ordre del dia del Ple del CJIB de dia 07.docxOrdre del dia del Ple del CJIB de dia 07.docx

Acta Ple 14.12.2019.docActa Ple 14.12.2019.doc

Reglament de funcionament intern CJIB cat_amb propostes de modificacio (1).pdfReglament de funcionament intern CJIB cat_amb propostes de modificacio (1).pdf

Execució pressupost CJIB 2019 febrer 2020.odtExecució pressupost CJIB 2019 febrer 2020.odt

pressupost 2020.odtpressupost 2020.odt

Resolució_Emancipació_CP.pdfResolució_Emancipació_CP.pdf

Nomemanet de representants.odtNomemanet de representants.odt