Torna

Servei de Joventut

Què és el Triangle Jove


El Triangle Jove és, des de 1999, l’espai de col·laboració del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana (CJCV), el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC). Els Consells de la Joventut són representants de l’associacionisme juvenil i tenen com a objectius la interlocució davant les administracions públiques i la promoció de l’associacionisme. La Fundació Triangle Jove és l’instrument de coordinació dels consells en aquestes funcions.

Objectius bàsics del Triangle Jove
 

Prendre posicionaments sobre temes d’interès per a la gent jove i traslladar-los als organismes i institucions que pertoquin, a les entitats juvenils, als i les joves i a la resta de la societat.
Oferir a les entitats membres dels tres Consells de la Joventut la possibilitat de trobar espais d’intercanvi.
Millorar la qualitat de l’associacionisme i potenciar la participació social dels i les joves.

Més informació a la web de la Fundació Triangle Jove