Torna

Servei de Joventut

DETECCIÓ I COMUNICACIÓ DE CASOS DE MALTRACTAMENT INFANTIL I JUVENIL EN L'ÀMBIT DEL LLEURE EDUCATIU

A partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, el personal que treballa en el lleure educatiu està especialment afectat per l'obligació de comunicar qualsevol indici d'una situació de violència exercida sobre una persona menor d'edat, sense perjudici de prestar l'atenció immediata que la víctima precisi, d'acord amb els articles 15 i 16 d'aquesta Llei.

Amb l'objectiu de donar eines per reconèixer aquests indicis i per comunicar aquests casos, s'ofereixen els recursos següents:

- Procediment per a la detecció, la notificació, l'avaluació, el tractament i el seguiment del maltractament infantil en l'àmbit de les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (versions en català i castellà).

Resolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdfResolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdf

Resolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdfResolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdf

També el podreu trobar en el BOIB: versió catalana i versió castellana.

CURSOS DE FORMACIÓ REALITZATS

Fins l'any 2022, l'anterior Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies i l'IBJOVE han organitzat unes formacions específiques sobre aquesta temàtica, dirigida bàsicament a persones responsables d'entitats, personal director i monitor d'activitats, personal docent de les escoles de formació en el lleure educatiu infantil i juvenil i altres tipus de personal que treballa en aquest àmbit.

Contingut de les formacions

A continuació es posa a disposició pública el material que s'ha lliurat a les persones assistents a les formacions per a la detecció del maltractament infantil i juvenil en l'àmbit del lleure educatiu:

Formació per a la detecció del maltractament infantil i juvenil

Llistat d'indicadors del maltractament

Full de registre de maltractament