ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Observatori d'empancipació (2n semestre de 2020)

Observatori 2n semestre.pdfObservatori 2n semestre.pdf

Observatori d'empancipació (1r semestre de 2020)

2020-1SEM_DT_05-Illes Balears (1).pdf2020-1SEM_DT_05-Illes Balears (1).pdf