Torna

Servei de Joventut

Normativa

Versio_consolidada_Decret_23-2018(1).pdf Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es deplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de julio, integral de la joventut (versió consolidada).pdf

Vegeu especialment el Títol I, que regula les escoles (articles 2 a 20) i el Títol II, que regula els programes formatius conduents a les titulacions de director/a i de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (articles 21 a 36).

Documents d'interès

Per demanar un duplicat del carnet o un certificat de la titulació de monitor/a o director/a, heu de presentar la documentació i els tràmits que es descriuen a l'enllaç següent a la Seu Electrònica de la CAIB.

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/205955

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca 

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrònica del Consell de Menorca 

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrònica del Consell d'Eivissa

Més informació a l'enllaç a la Seu Electrónica del Consell insular de Formentera