Torna

Servei de Joventut

AJUNTAMENTS I OFICINES D'INFORMACIÓ JUVENIL

Us oferim formacions de tres hores de durada sobre Erasmus+ Joventut

Taller - Fitxa taller E+ Intercanvis (1).odtTaller - Fitxa taller E+ Intercanvis .odt

Taller - Fitxa taller E+ MYWorkers.odtTaller - Fitxa taller E+ MYWorkers.odt

Taller - Fitxa taller E+ Assoc Estratèg.odtTaller - Fitxa taller E+ Assoc Estratèg.odt

Taller - Fitxa taller E+ Diàleg Estruct.odtTaller - Fitxa taller E+ Diàleg Estruct.odt

Taller - Sol·licitud tallers diversos E+ (3).odtTaller - Sol·licitud tallers diversos E+.odt

Tambñe us oferim formacions de tres hores de durada sobre el Cos Europeu de Solidaritat

Taller - Fitxa taller CES Proj Voluntariat .odtTaller - Fitxa taller CES Proj Voluntariat .odt

Taller - Sol·licitud taller CES.odtTaller - Sol·licitud taller CES.odt