Torna

Servei de Joventut

Membres de la Comissió Permanent del CJIB

Presidència: vacant

Vicepresidència primera: Maria del Mar Roig Sierra

Vicepresidència segon: Pau Roig Mas

Vocalies: Pau Emili Muñoz Canyelles i Jorge Soler Cantero

Contacte: conselljoventutib@gmail.com

971 17 89 99 Ext,. 69060

Entitats que formen part del CJIB

a) Membres de ple dret

- Grup d’Esplai El Cercle

- Fundació Diocesana Isidor Macabich

- Escoltes i Guies de Mallorca

- Casal de Joves de Tramuntana

- Associació Juvenil Centre d’Esplai La Cadernera

- Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül Naüm. Projecte Socioeducatiu

- Associació Juvenil Onit

- Associació Illa de Cultura

- Organización Juvenil Española

- Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

- Club d’Esplai Es Turó

- Associació Reis Mags de Formentera

- Amadip Esment Fundació

- Ben amics

- Joves de Mallorca per la Llengua

- Centre d’Estudis de l’Esplai

- Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera

- Grup d’Esplai Sa Calatrava

- Joventuts Socialistes de les Illes Balears

- Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES)

- Fundació Maria Ferret–Escoltisme i Guiatge de Mallorca

- Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

- Joves d’Esquerra Nacionalista

- Centre Jove de Llubí

- Creu Roja Joventut

- Noves Generacions de les Illes Balears

- Fundació Pere Tarrés

- Asociación Amiticia

- Associació d'Altes Capacitats i Talents d'Eivissa i Formentera

- Joventuts d'Esquerra Republicana

- Associació d'Alumnes del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears


b) Membre observador

- Associació de lluita antisida de les Illes Balears ALAS