ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Membres de la Comissió Permanent del CJIB

Nom i llinatges Càrrec 
Pau Emili Muñoz Canyelles Presidència
Maria Antònia Ferrer Perelló Vicepresidència primera
Daniel Murano López Vicepresidència segona
Margarita de Noia Blanc Vocalia primera
Marta Serrano Martín Vocalia segona
Aurian Botella Arbona Vocalia tercera
Jordi Prunés i Moyà Vocalia quarta

Contacte: conselljoventutib@gmail.com

971 17 89 99 Ext,. 69060

Entitats que formen part del CJIB

a) Membres de ple dret

- Grup d’Esplai El Cercle

- Fundació Diocesana Isidor Macabich

- Escoltes i Guies de Mallorca

- Casal de Joves de Tramuntana

- Associació Juvenil Centre d’Esplai La Cadernera

- Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül Naüm. Projecte Socioeducatiu

- Associació Juvenil Onit

- Associació Illa de Cultura

- Organización Juvenil Española

- Fundación Diagrama Intervención Psicosocial

- Club d’Esplai Es Turó

- Associació Reis Mags de Formentera

- Amadip Esment Fundació

- Ben amics

- Joves de Mallorca per la Llengua

- Centre d’Estudis de l’Esplai

- Consell de Participació de la Infància i la Joventut de Formentera

- Grup d’Esplai Sa Calatrava

- Joventuts Socialistes de les Illes Balears

- Iniciativa d’Estudiants d’Esquerres (IDEES)

- Fundació Maria Ferret–Escoltisme i Guiatge de Mallorca

- Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca.

- Joves d’Esquerra Nacionalista

- Centre Jove de Llubí

- Creu Roja Joventut

- Noves Generacions de les Illes Balears

- Fundació Pere Tarrés

- Asociación Amiticia

- Associació d'Altes Capacitats i Talents d'Eivissa i Formentera

- Joventuts d'Esquerra Republicana

- Associació d'Alumnes del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

- ASDE Scouts de Balears

- Mallorca Nova 

- Joves per les Illes


b) Membre observador

- Associació de lluita antisida de les Illes Balears ALAS