Torna

Servei de Joventut

PROGRAMES EUROPEUS

desc_Foto programes europeus.jpg

 

Què és el programa Erasmus+ Joventut? 

Què és el Cos Europeu de Solidaritat

Accions formatives programes europeus 

Com redactar projectes

Projectes realitzats

Notícies 

Eurodesk

    NOVETAT

Nou programa Erasmus+ per al període 2021-27

Nou programa Cos Europeu de Solidaritat per al període 2021-27

Els programes de la Comissió Europea tenen una durada de 7 anys, és per aquest motiu que el 2021 tenim programes nous fins el 2027.

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index

#EUSolidarityCorps

#ErasmusPlusJuventud

#Cuerpoeuropeodesolidaridad

#ErasmusPlus

VISITA EL NOU LLOC ESPECÍFIC PER ALS PROGRAMES EUROPEUS:

europajove.caib.es