Torna

Servei de Joventut

carnets

 

desc_Foto carnets i diplomes.jpg

Els carnets de director/a i de monitor/a habiliten per treballar com a tals en les activitats d'educació en el lleure educatiu infantil i juvenil que es duen a terme a les Illes Balears. 

Per obtenir aquests carnets heu de seguir el curs corresponent en una escola d'educació de lleure educatiu infantil i juvenil reconeguda pel consell insular respectiu. Una vegada cursades i avaluades positivament la part teòrica i la part pràctica, l'escola s'encarrega des sol·licitar el carnet al consell insular que correspongui.