Torna

Servei de Joventut

Normativa que regula el Cens d'entitats juvenils (i d'entitats prestadores de serveis a la joventut):

Llei 5/2022, de 8 de juliol, de politiques de joventut de les Illes Balears

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es despleguen diversos aspectes de la normativa de joventut i de lleure (vegeu el Títol VI, arts. 91-106).

Pels documents d'interès en relació a la sol·licitud d'inscripció, els models de fitxa descriptiva o de memòria d'activitats anuals, cal adreçar-se al consell insular corresponent.