Torna

Servei de Joventut

Normativa

Normativa que regula el Cens d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a la joventut.

Decret desplegament Llei de joventut.pdfDecret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es deplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de joventut.pdf. (Mirau el Títol VI, art 91-106)

Documents d'interès

Model Fitxa descriptiva i sol·licitud actualitzada.docModel Fitxa descriptiva i sol·licitud actualitzada.doc Model de sol·licitud d'alta, modificació i actualització de dades del cens d'entitats juvenils.

1.Model Resum anual.doc1.Model Resum anual.doc- Model de la memòria d'activitats anual que s'ha de presentar per al cens d'entitats juvenils.