ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Pressupost del CJIB per a l'any 2021

Pressupost 2021.odtPressupost 2021.odt

Despeses del CJIB durant el 2020

Execució pressupost CJIB 2020.odtExecució pressupost CJIB 2020.odt

Despeses del CJIB durant 2019 

Execució pressupost CJIB 2019 febrer 2020.odtExecució pressupost CJIB 2019 febrer 2020.odt

Despeses del CJIB durant 2018

Execució pressupost CJIB 2018.odtExecució pressupost CJIB 2018.odt