Torna

Servei de Joventut

Normativa

Versio_consolidada_Decret_23-2018(1).pdf Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es deplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de julio, integral de la joventut (versió consolidada).pdf

Vegeu especialment el Títol I, que regula les escoles (articles 2 a 20) i el Títol II, que regula els programes formatius conduents a les titulacions de director/a i de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil (articles 21 a 36).

Cens d'escoles d'educació de temps lliure infantil i juvenil reconegudes a les Illes Balears

Cens Escoles Publicable 210412.pdfCens Escoles.pdf

Enllaços a les pàgines web dels consells insulars

Enllaç a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca (cursos)

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular de Mallorca (escoles) 

Enllaç a la Seu Electrònica Joventut del Consell Insular de Menorca 

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular de Formentera

Altres documents d'interès

PROGRAMA DEL CURS DE MONITOR.docPROGRAMA DEL CURS DE MONITOR.doc Programa completa del curs de monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil

PROGRAMA DEL CURS DE DIRECTOR.docPROGRAMA DEL CURS DE DIRECTOR.doc Programa complet del curs de director/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil

Model de conveni de practiques.docxModel de conveni escola-centre de pràctiques.docx. Model de conveni entre les escoles i els centres de pràctiques