ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Aprovades en el Ple del CJIB de dia 02.10.2021

Resolució del CJIB sobre LTGBI fòbia.docxResolució del CJIB sobre LTGBI fòbia.docx

Resolució CJIB participació estudiantil.docxResolució CJIB participació estudiantil.docx

Aprovades en el Ple del CJIB de dia 19.12.2020

Resolució sobre la futura llei de Joventut.pdfResolució sobre la futura llei de Joventut.pdf

Resolució sobre el Sàhara occidental.pdfResolució sobre el Sàhara occidental.pdf

Resolució sobre el foment de la contractació juvenil.pdfResolució sobre el foment de la contractació juvenil.pdf

Resolució en defensa de la universitat  pública.pdfResolució en defensa de la universitat pública.pdf

Aprovades en el Ple del CJIB de dia 14.12.2019 

Resolució Emergència Climàtica.pdfResolució Emergència Climàtica.pdf

Resolucio sobre Cases de Joc.pdfResolucio sobre Cases de Joc.pdf

Resolució Feminisme mod CJIB.docxResolució Feminisme mod CJIB.docx

Resolució sobre la llengua vehicular.docxResolució sobre la llengua vehicular.docx