Torna

Servei de Joventut

 

Què és?
 

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que agrupa els programes de joventut, educació, formació i esport que en anys anteriors estaven diferenciats.

Aquesta nova web de la Comissió Europea aglutina els dos programes, Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat, per facilitar la recerca d'allò que necessiteu.

 Nosaltres hem creat un nou lloc específic per als programes europeus que completa la informació que t'oferim aquí. Hi pots accedir clicant l'enllaç o escrivint al navegador: europajove.caib.es


Què ofereix?
 

A l'àmbit de la joventut, Erasmus+ Joventut dóna suport a les accions següents:

 

Acció Clau 1

Mobilitat dels joves: intercanvis juvenils

Mobilitat dels treballadors a l'àmbit de la joventut

Activitats de participació juvenil


Acció Clau 2

Associacions de Cooperació

Associacions a Petita Escala

 

Qui pot participar?
 

- Per a la mobilitat dels joves i activitats de participació juvenil, joves entre els 13 i els 30 anys.

- Per a la mobilitat dels treballadors a l'àmbit de la joventut i per a les associacions de cooperació o associacions a petita escala no hi ha límit d'edat.

 

Què t'oferim des d'el Servei de Joventut
 

- Activitats formatives de cadascuna de les accions del programa.

- Orientació, assessorament i suport en la presentació de projectes.

- Promoció i difusió del programa.

- Informació de les activitats formatives nacionals i internacionals.

Per a més informació:
europajove.caib.es