Torna

Servei de Joventut

Informació relativa a les convocatòries de subvencions que gestiona la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies de la Conselleria d'Afers Socials i Esports

Dia 20 de maig de 2021, s'ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 65), la Resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts a la contractació de personal monitor qualificat per atendre persones amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 75% o amb un grau III reconegut de gran dependència que participin en activitats d’educació en el temps lliure infantil i juvenil que es desenvolupin a les Illes Balears durant l’estiu de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia dia 1 de setembre i finalitza dia 8 d'octubre de 2021.

Podeu accedir al text de la convocatòria i a tota la informació addicional a través del següent enllaç amb la Seu Electrònica de la CAIB: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/4617744