SUBVENCIONS

I AJUDES

desc_subvencions.jpg

Informació relativa a les convocatòries de subvencions que gestiona la Direcció General d'Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat, i d'altres ajuts en matèria de joventut o lleure educatiu finançats per la Conselleria de Famílies i Afers Socials

PROJECTE DE FOMENT DE LECTURA DE PREMSA ENTRE LES PERSONES JOVES

L’Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), a partir d’una subvenció de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies, dona l’oportunitat de demanar una subscripció gratuïta de tres mesos a una edició digital completa d’un diari d’àmbit illenc a totes aquelles persones que compleixin els 18 anys durant els anys 2023 o 2024.

Podeu consultar com heu de formular la sol·licitud de participació a través de l'enllaç següent:

https://periodistasbaleares.com/2023/05/03/si-fas-enguany-els-18-anys-et-regalam-una-subscripcio-gratuita-a-un-diari/

desc_foment-lectura-apib-balears.png

AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL MONITOR ADDICIONAL PER ATENDRE PERSONES D'ENTRE 3 I 18 ANYS AMB UN GRAU DE DEPENDÈNCIA RECONEGUT QUE PARTICIPIN EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL TEMPS LLIURE INFANTIL I JUVENIL DURANT ELS ESTIUS DE 2022 I 2023

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les persones físiques; les persones jurídiques privades, amb ànim de lucre o sense; els ens integrants de l'Administració Local (consells insulars, ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents); les agrupacions de persones físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica.

Terminis per a la presentació de sol·licituds:

Per a l'exercici 2022: Del 15 de setembre fins al 7 d'octubre de 2022.

Per a l'exercici 2023: Del 15 de setembre fins al 9 d'octubre de 2023.

Informació addicional i models de presentació

Podeu accedir al text de la convocatòria i a tota la informació addicional a través del següent enllaç amb la Seu Electrònica de la CAIB:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5183178

També hi trobareu una versió consolidada de la convocatòria (sense validesa jurídica) on s'hi han integrat totes les modificacions i correccions que s'han aprovat amb posterioritat a la seva publicació.

Podeu consultar les titulacions que habiliten per treballar amb participants amb un grau III de depència, entrant en aquest enllaç (pàgines 18 i 19 del document). Recordau que per atendre participants amb graus I o II de dependència, només calen les titulacions habituals per actuar com a monitor/a d'activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil.

SUBVENCIONS ORGANITZACIÓ ACTIVITATS LLEURE VACANCES ESCOLARS 2022-2023 (PLA CORRESPONSABLES)

Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts els ajuntaments, mancomunitats, entitats locals menors i entitats dependents; i les associacions de famílies d'alumnat de centres docents inscrites en el cens d'associacions de pares i mares d'alumnes.

Terminis per a la presentació de sol·licituds (EXHAURITS):

Activitats d'estiu i Nadal de 2022 (només les associacions de famílies d'alumnat de centres docents): Fins un màxim de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

Activitats de Pasqua i estiu de 2023: De l'1 de setembre al 3 d'octubre de 2022.

Podeu accedir al text de la convocatòria i a tota la informació addicional a través del següent enllaç a la Seu Electrònica de la CAIB:

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/5235424