Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

07/07/2018

Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut

JOVENTUT

BOIB núm. 84, de 7 de juliol de 2018

Afectat per:

Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB ext. núm. 84, de 15 de maig de 2020

Llei 2/2020, de 15 d’octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 180, de 20 d’octubre de 2020

Decret 28/2021, de 10 de maig, de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut BOIB núm. 61, d'11 de maig de 2021

Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears BOIB núm. 91, de 14 de juliol de 2022

Llei 10/2022, de 23 de desembre, de lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears BOIB núm. 169, de 29 de desembre de 2022

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Versió consolidada (en procés d'actualització)

Per a més informació podeu descarregar el següent document